Η εταιρία PC-MASTOR C.S. υπό την επωνυμία Θεόδωρος Γ. Καλογιάννης ιδρύθηκε το 2006 με έδρα τα Μελίσσια Αττικής επί της οδού Α. Παπανδρέου 4 και αριθμό Γ.Ε.Μ.Η 63732203000.